+4 0726 007 387

Politici și termeni!

Smart Credit Adviser deține drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate in acest site.

SCA își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Nici o informație de pe acest site -referitoare la Smart Credit Adviser sau la companiile Grupului Financiar Smart Credit Adviser -nu trebuie să fie considerată ofertă. Acest site nu conține sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta. Astfel SCA nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site de către orice persoana fără acordul scris al Smart Credit Adviser.

Smart Credit Adviser nu garantează că informațiile care apar pe acest site nu conțin erori, cu toate ca SCA depune toate eforturile pentru a transmite informații actualizate și exacte. Orice persoană care dorește să se informeze și/sau să achiziționeze unul din serviciile sau produsele prezentate pe site este rugată să contacteze oricare din unitățile Smart Credit Adviser pentru a afla detalii -disponibilitate, condiții contractuale, taxe, tarife și comisioane aferente, curs valutar etc.

Smart Credit Adviser nu poate fi responsabilă legal pentru nici un fel de daune, pagube sau pierderi produse utilizatorului site-ului cauzate de informații eronate. Informațiile se pot modifica în orice moment și nu se poate acorda nici o garanție cu privire la acuratețea, caracterul complet sau actual al informațiilor furnizate.

Smart Credit Adviser nu poate garanta sau controla actualitatea și exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere pe site-ul băncii.

Orice persoană care vizitează site-ul www.smartcreditadviser.ro și care oferă date cu caracter personal băncii își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: sș primeascș, din partea băncii sau a Grupului Financiar Smart Credit Adviser, prin mail și telefon buletine informative; datele personale să poată fi prelucrate de către banca, în vederea efectuării de studii de piață sau a transmiterii unor materiale promoționale specifice marketingului direct, de către bancă sau de către partenerii săi cu care banca derulează relații comerciale; soluționarea de către bancă a cererilor, intrebărilor și reclamațiilor adresate băncii. Banca va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile legale competente. Banca nu va închiria sau vinde baza de date unor terțe părți.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, dispuneți de următoarele drepturi: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției. Utlizatorul poate să își exercite dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 2001, prin înaintarea către Smart Credit Adviser a unei cereri întocmite în formă scrisă, datată și semnată (trimisă pe adresa Bulevardul Magheru nr.32-26 Sc.E, Ap. 4a, int.44, Sector.1 București România – Sediu Central), sau prin contactarea Băncii pe adresa de email office@smartcreditadviser.ro. În cerere utilizatorul poate arăta dacă dorește ca răspunsul să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea către utilizator se va face numai personal. Smart Credit Adviser vă comunică măsurile luate în temeiul solicitării transmise de utilizator in termen de maxim 15 zile. Utilizatorul se poate adresa prin plângere Autorităţii de Supraveghere (ANSPDCP) în cazul în care apreciază că i-au fost încălcate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în măsura în care Smart Credit Adviser nu a comunicat în termenul de 15 zile măsurile luate în urma solicitării formulate. De asemenea, utilizatorul se poate adresa Autorităţii de Supraveghere (ANSPDCP) înainte de expirarea termenului de 15 zile, în cazul în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, aspect care trebuie justificat şi dovedit de petent la data depunerii plângerii la Autoritatea de Supraveghere.

Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, utlizatorul are dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677 din 2001. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată cu nerespectarea prevederilor legale se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. În cazul în care utilizatorul a solicitat dezabonarea de la orice informare privind reclama și marketing comunicată de Smart Credit Adviser, sau și-a exercitat dreptul de opoziție în acest sens, în metoda menționată mai sus, vă aducem la cunoștință că Smart Credit Adviser va înceta orice formă de informare a utilizatorului privind activitatea sa de marketing, iar adresa de e-mail a acestuia va fi eliminată definitiv din baza de date a băncii aferente activității de reclamă și marketing. Dezabonarea de la e-mailuri cu caracter publicitar se poate realiza și direct din e-mail, prin accesarea link-ului de dezabonare.

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză a traficului deținut de Google, Inc., și implicit cookies. Categorii de cookies folosite: de performanță a site-ului, de analiză a vizitatorilor, de retargeting și publicitate. Aceste cookies nu colectează date cu caracter personal și nu identifică personal vizitatorii site-ului, ci sunt folosite pentru a vă putea oferi conținut adaptat preferințelor dvs. pe parcursul navigării pe Internet. Dacă doriți să aflați mai multe despre cum funcționează cookies în relație cu publicitatea online, vă rugăm consultați site-ul http://www.youronlinechoices.com/ro/. Pentru vizualizarea Google Analytics “Terms of Service”, vă rugăm să accesați linkul http://www.google.com/analytics/tos.html.

Smart Credit Adviser este înscrisă în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal sub nr. 8728. Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului cât și ale Smart Credit Adviser prevăzute prin prezentul document vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea româna. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste mențiuni, vă rugăm să ne contactați (Sectiunea Contact).

Am citit cele enuntate mai sus și declar că sunt de acord cu prevederile din Termenii si Condițiile enuntate mai sus.